Home | Contact

Informatie

 

Dierenartsen met ervaring bijzondere dieren
Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren (UKG)
andere dierenartsen

Hygieneprotocol RAVON
hygieneprotocol voor veldwerkers

Gevaarlijke diersoorten, door Siebren Kuperus
gevaarlijke diersoorten

Normbladen PVH (gidsen voor goede praktijken)
Tropische zoetwatervissen algemeen
Groene leguaan Iguana iguana
De geelgebande pijlgifkikker Dendrobates leucomelas
De imitator pijlgifkikker Ranitomeya ventrimaculata
De vliegende boomkikker Rhacophorus reinwardtii
De Chinese vuurbuiksalamander Hypselotriton orientalis
De zwaardstaartsalamander Cynops ensicauda

Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren
Er is een link naar het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG / www.licg.nl). Deze onafhankelijke Stichting is opgericht in samenwerking met het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV). LICG levert een bijdrage aan voorlichting over het verantwoord aanschaffen en houden van gezelschapsdieren. Hiertoe hebben zij voor een aantal koudbloedige dieren bijsluiters opgesteld.

Artikel over wetenschappers die het belangrijk vinden om met hobbyisten aan kweekprogramma's samen te werken
Browne et al. (2018): Amphibian Keeper Conservation Breeding Programs

Venezuelan Government Bans Wildlife Hunting and Trading in Some Areas
Ban op wildlife hunting in Venezuela