Overheid en wetgeving

Overheid en wetgeving

NO Image:
WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, Concept KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Besluit van… houdende regels...

[Read the rest of this article...]

 Publicaties van Ministerie van LNV over gerelateerde onderwerpen Gezelschapsdieren  Gezelschapsdieren zijn huisdieren. Zij worden voor hu...

[Read the rest of this article...]

      Huidige regelgeving Artikel 33 Gwwd (verbod dieren te houden, tenzij aangewezen dieren of diersoort; niet in werking) Artike...

[Read the rest of this article...]

zie bijlage
In het wetsvoorstel Wet Dieren is opgenomen dat het verboden is dieren te houden die niet behoren totbij of krachtens Algemene Maatregel van Bestuur a...

[Read the rest of this article...]

  Aanbevelingen       Ontwikkeling toegepaste systematiek   - In het wetsvoorstel Wet Dieren is opgenomen, dat het ver...

[Read the rest of this article...]

Zie voor volledige tekst bijgevoegd PDF of link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-2.pdf Voorstel van de wet:      ...

[Read the rest of this article...]

  4. Gezelschapsdieren De leden van de SP-fractie menen dat gezelschapsdieren er ten opzichte van de productiedieren bekaaid van afkomen ...

[Read the rest of this article...]

Pterolebias peruensis (foto R. Wildekamp www.killifishnederland.nl)
Aphyosemion hanneloreae(foto R. Wildekamp www.killifishnederland.nl)
Aphyosemion gabunense (foto R. Wildekamp www.killifishnederland.nl)
Tylotottriton kweichowensis
Terrapene carolina triunguis (foto Job Stumpel)